PLAN DE RESCATE DE LA XUNTA DE GALICIA PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS AUTONOMAS

Se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia de hoy la Orden de 17 de noviembre de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de rescate de las personas trabajadoras autónomas afectadas por la crisis del COVID-19, a cuya publicación y extracto pueden acceder en los siguiente enlaces:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-0004_gl.html

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-0005_gl.html

Asimismo comunicar que según la información facilitada por la Xunta , está previsto que las ayudas para microempresas y hostelería, serán publicadas a finales de este mes de noviembre.

 

PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

Persoas beneficiarias
Programa de apoio a persoas autónomas dadas de alta no RETA ou Réxime do Mar, incluídas as persoas autónomas societarias.

Orzamento
30 millóns de euros (financiación FSE)
Reserva de 2 millóns de euros para os sectores mais afectados pola paralización da actividade económica.

Requisitos
As persoas traballadoras autónomas beneficiarias serán aquelas que estean a percibir a prestación extraordinaria ou ordinaria polas actividades establecidas no anexo do Real Decreto-lei 30/2020, de 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do Emprego.

Características da axuda:

  • Orzamento de 28.000.000 €.
    Para os autónomos de calqueira tipo de actividade económica.
    Apoio 1.200 €/ autónomo
  • Orzamento de 2.000.000 €.
    sectores ou actividades económicas especialmente paralizadas
    Apoio de 2.000€

Entenderase como actividade especialmente paralizada:

a) En todo caso o lecer nocturno.
b) Aquelas actividades económicas que se desenvolvan no ámbito das atraccións de feiras e que se trate de actividades nos que non existe establecemento aberto ao público e que pertenzan aos seguintes CNAES: 4724, 4729, 4781, 4782, 4789,5610, 5630 e 9200
c)Os negocios encadrados nos seguintes CNAES:
CNAE 4932: Transporte por taxi
CNAE 5010: Transporte marítimo de pasaxeiros.
CNAE 5030: Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores.
CNAE 5621: Provisión de comidas preparadas para eventos
CNAE 5914: Actividades de exhibición cinematográfica.
CNAE 7911: Actividades de las axencias de viaxes.
CNAE 7912: Actividades de los operadores turísticos.
CNAE 7990: Outros servizos de reservas y actividades relacionadas cos mesmos.
CNAE 8230: Organización de convencións y feiras de mostras.
CNAE 9001: Artes escénicas.
CNAE 9002: Actividades auxiliares ás artes escénicas.
CNAE 9004: Xestión de salas de espectáculos.
CNAE 9321: Actividades dos parques de atraccións e os parques temáticos.
CNAE 9329: Outras actividades recreativas e de entretemento.

Compromiso das persoas autónomas beneficiaria
Manter a actividade económica de alta durante 2 meses dende a publicación da orden de axudas.